# پرشین_بلاگ
                              افتاد                               آنسان که برگ                                                   ـ آن اتفاق زرد ـ                                                                        می افتد                              افتاد                              آنسان که مرگ                                                  ـ آن اتفاق سرد ـ                                                                         می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
عـــشـــق،عــشـق می آفريند.عــشـق زندگی می بخشد. زندگی رنــج به همراه دارد. رنــج دلـشــوره می آفريند. دلــشــوره جرات می بخشد. جــرات اعتماد به همراه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
بــشــر موجود عجيبی است... تا وقتی به آرزوهايش نرسيده خوشبختی اش را در رسيدن به آرزوهايش ميداند اما اما زمانيکه به آنچه ميخواهد ميرسد.. سعادت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
        سال نومبارک   سلام.....سلام.....خوبی.....ممنون تو چطوري؟.....منم خوبم.....سال ِ نوت مبارک گلم.....مرسييييييييييييييييييی،سال نوی تو هم مبارک عزيزم.....ميبينم حسابی به خودت رسيدی هاااااااااااااااااااااا.....نيست تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
بهش ميگم عاشقم ...ميگه تو عاشق نيستی...بهش ميگم متنفرم...ميگه تو متنفر نيستی...ازش میپرسم ...عشق چيست؟ عاشق کيست؟...... واقعا"عشق چيه؟...عاشق کيه؟....نميدونم دقت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
منگم..منگه منگ..فقط نگاه می کنم..يه بغض همش عذابم ميده..يه جورايی ميخواد بياد بيرون..نميزارم..چشمو می بندم..(خر نشی يه دفعه..احمق نشو) نبايد اين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید