# وبلاگ

بهش ميگم عاشقم ...ميگه تو عاشق نيستی...بهش ميگم متنفرم...ميگه تو متنفر نيستی...ازش میپرسم ...عشق چيست؟ عاشق کيست؟...... واقعا"عشق چيه؟...عاشق کيه؟....نميدونم دقت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
منگم..منگه منگ..فقط نگاه می کنم..يه بغض همش عذابم ميده..يه جورايی ميخواد بياد بيرون..نميزارم..چشمو می بندم..(خر نشی يه دفعه..احمق نشو) نبايد اين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید