عابری ياد‌ ِ دل افتاد ز اشعار پريشم

تهمتم زد که نداری خبراز اين دل ريشم

گفتم ای جان خبر از عاشق آزرده نداری

ور نه من مرثيه خوان ِدل ِ ديوانهء خويشم

 

                        الی

/ 0 نظر / 11 بازدید