در خلوت خود جای ده اين شمع خفته را

 اين دل که ز مهرت گلش از گل شکفته را

 بر جای جای ِ سينه حرف حرفِ عاشقیست

 تا قطره قطره با تـو بگويد نگـفته را

 

                    آرش

 

/ 0 نظر / 9 بازدید