آسمانم شبيهِ آبی ِ چشمان تو داشت

در بهارم ، شکوفه بوسه به دستان تو داشت

وقت دلتـنگی تو ، ابر دلم می باريد

بعد از آن قوس و قزح پيچش مژگان تو داشت

 

                     الی

/ 0 نظر / 6 بازدید