سلام

من امروز حالم خوبه... توپه توپم... شماها خوبيد؟..

امروز همش تو کوچهء علی چپ قدم ميزدم ..وای..اونقدر حال ميده..حتما يه سری..

به اين کوچه بزن..

مثلا :طرف ناراحته....داره گريه ميکنه...اعصابش از دستت خورده... .اون موقع تو....

از کتونيت بهش ميگی..ميگه: .. الناز حالم ازت بهم ميخوره.....

ميگی: راستی بهت گفتم خونمونو قرار عوض کنيم....

ميدونی اين طوری دنيا قشنگ تر... بيشتر باهاش حال ميکنم...

 الان وقتی ميبينم... چقدر بيخودی عذاب کشيدم... ميخوام خودمو بزنم...

 بی خبر از همه چيز... بی اعتناء به همه چيز... خيلی حال ميده...

 فکر نکن سنگدلم...  نه... نه.. من سنگدل نيستم.....

 اما دوست دارم باشم... بد نيست... امتحانش کنم... نظر تو چيه؟ ...

بعضی وقتها...  نه.... اشتباه کردم.. هميشه آدم از قدرت داشتن لذت می بره..

 وقتی ميبينی از طرفت قويتری ...آی حال ميده... نميدنم اين لذت کثيف و..

پست چيه داره... که همه رو به طرف خودش ميکشه... اون منم برد سمت خودش

ميدونم توام يه روزی ميای پيشم ...آره.. توام ميای اينجا ..  نگو نميام...

 چون داری خودتو گول ميزنی... ميدونم ..ميدونی... ميدونن ..ميدونيم ...

که توام يه روزی ميای بين ما...

 شديدا خودخواه شدم... خيلی کيف ميده ...برای اينکه به خواسته هام برسم..

 همه رو له ميکنم... حتی تورو هم له ميکنم...

  وای چه خوبه خوش بودن بدون اينکه برای خودم الکی دنبال غصه بگردم...

خوبه آدم همش  به نقاط قوتش فکر کنه ...  (يعنی احساس بی احساس )

بد اخلاق شدم.. همه رو نيش ميزنم ...خسته شدم... از مهربونی خسته شدم

ميخوام بد باشم ...

نميخوان نخوان..... ميخوان بخوان....

ـــــــــــــــ

چرا ...وقتی آدم تنها ميشه... غمو غصه اش قد يه دنيا ميشه ....

ميره يه گوشهء تنها ميشينه.. اونجارو مثل يه زندون ميبينه...

 غم تنهايی اسيرت ميکنه.. تا بخوای بجنبی پيرت ميکنه....

 وقتی که تنها ميشم اشک تو چشام پر مزنه ...غم مياد يواش يواش خونهء دل در

ميزنه... ياد اون شبها ميوفتم زير مهتاب بهار....  توی جنگل مينشستيم منو يار..

 غو تنهايی اسيرت ميکنه ...تا بخوای بجنبی پيرت ميکنه...

 ميگن اين دنيا مثل قديما نميشه .... دل اين آدما زشته ديگه زيبا نميشه...

 اون بالا باد داره زاغ ابرارو چوب ميزنه... اشک اين ابرا زياد ولی دريا نميشه...

 غم تنهايی اسيرت ميکنه... تا بخوای بجنبی پيرت ميکنه...

( اين آهنگ فريدون فروغيه قشنگه ...نه..)

/ 0 نظر / 10 بازدید