تولد عزيزی است که از همان کودکی فرشته می دانستمش...و هنوز که هوز است..برايم همانند يک فرشته پاکو عزيزو دوست داشتنيست...دوستش دارم..و حاضرم جانم را نثارش کنم...

تولدت مبارک

البته حقيقتش اينکه...اين فرشته با بقيهء فرشته ها فرق داره..همچين بگی نگی...از نوع درپيتشه...ولی چون ديدم گناه داره..دلم براش سوخت گفتم يکمی تحويلش بگيرم... تا دلش نشکنه..يعنی يه جورايی جدی نگيريد...

ميخوای بدونی تولد کيه؟..اکی ی ی ی ی ! بهت ميگم...

تولد تولدم مبارک..ميام شعمارو فوت ميکنم تا صد سال زنده باشم...35.gif35.gif

حالا فهميدی امروز تولد منه... تولدم مبارک...خوديمونيما عجب روزيه امروز...به به..يه فرشته اومده رو زمين..حالشو ببر..26.gif(اينم يه نوع تحويله ديگه..)

ديگه اممممممم..چيزی برای گفتن ندارم..ببرم ببينم برام کادو چی خريدن...مواظب خودم هستم...تولدمم مبارک...اميدوارم تولد ۱۲۰۰ سالگيمو با هم بگيريم...

kiss&bye

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

يه قــلـب عـاشـق با يه

حسّ بيقرار و کوچيک.

می خواد بهت بگه.

تــولدم مبــارک.

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

(از خود مچکر)

*الی*

26.gif

 

/ 0 نظر / 8 بازدید