من فعلا هر کاری ميکنم به روز نمی شم..بی خيلش درست ميشه...فعلا زدم تو

خاکی

تا ببينيم چی ميشه...خدا بزرگه...ولی کلا خوبم...خوب لازمه بعضی وقتها آدم اين ...

جوريم بشه...مهم نيست..اينم می گذره..مثل تمام اون احساسهايی که اومدنو رفتن

ميدونی ..الان برای خودم کلی خوبم...کلی آرومم...ولی يه حسه عجيبيم دارم...

حسی که نميشناسمش..حسی که نمی تونم بفهمم ناراحتم می کنه..يا

خوشحالم..

می گم زدم تو خاکی...خل شدم..می گی نه....!

برای خودم خيلی خوبم..يه سری افکار جديد اومده سراغم..يه احساس جديدی

اومده سراغم..نمی گم اينارو دوست دارم...اما ازشون بدمم نمياد....

می گم که برای خودم خوبم اما برای بقيه.......!يه سری از کارا داره درست ميشه..

يه سری دل نگرونيا برای آينده داره از بين ميره ٬ خيلی چيزا داره روبه راه ميشه...

خوشحالم...به خاطر همه چيز..البته بهت دروغ نمی گم برای اين احساسی که دارم 

يه کوچولوی زيادم نگرانم..دوست دارم درکش کنم..بفهمم از کجا اومده..آخه اين..

لامصب از کجا اومده...چه جوری اومده سراغم..ولی بازم ميگم با تموم اينا خوبم...

خوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خوبـــــــــــــــــــــــــــه خوب.

====

بازم چند تا حرف کوچولو.

۱.شلاله جونم نظرت چيه بزنيم اين نسرينو له کنيم...همش منو ذوق مرگ ميکنه..

لهش کنيم بعدشم دسته جمعی بهش بخنديم..

چيه نسرين دماغو چشم نداری ببينی خوب مينويسم...بترکه چشم حسودا..09.gif

۲. مرسی صادق جونم ..مرسی به خاطر همه چيز و معذرت به خاطر اينکه ديروز کلی

اذيت کردم..ممنون که تحملم کردی.. مرسی گلم..(لطفا سوء تعبير نشه..ما فقط

دوستيم همين..مثل دوستيه من و نسرين دماغو ٬ منو آرش و.....)

ـــــــــــ

آه ای زندگی منم که هنوز

با تمام پوچی از تو لبريزم

نه بفکرم که رشته پاره کنم

نه بر آنم که از تو بگريزم

من ترا در تو جستجو کردم

نه در آن خوابهای رويايی

در دو دست تو سخت کاويدم

پر شدم٬پر شدم٬ز زيبايی

پر شدم از ترانه های سياه

پر شدم از ترانه های سپيد

از هزاران شراره های نياز

از هزاران جرقه های اميد

حيف از آن روزها که من با خشم

بتو چون دشمنی نظر کردم

پوچ پنداشتم فريب ترا

ز تو ماندم٬ترا هدر کردم

غافل از آنکه تو بجايی و من....!

*الناز*

 

/ 0 نظر / 8 بازدید