بــشــر موجود عجيبی است...

تا وقتی به آرزوهايش نرسيده خوشبختی اش را در رسيدن به آرزوهايش ميداند

اما

اما زمانيکه به آنچه ميخواهد ميرسد..

سعادت را در چيزهايی که هنوز به آن نرسيده و يا توانايی تصاحبش را ندارند

میپندارند

برای همين بهتر است به کمترين چيز قانع باشی و طمع را در خود خفه کنی تا،

تا مبادا طمع،

طمع ساز شود و مدام در پی رسيدن به آرزويی باشی.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

سلام...نميدونم فهميدی يا نه!..همچين امروز بگی نگی يه مدل ديگه حرفمو شروع کردم...نميدونم چرا؟...يعنی راستشو بخوای..اين جملرو پارسال تو کتابم نوشته بودم...امروز وقتی خوندمش..يه جورايی ازش خوشم اومد..خواستم توام ببينيش...چه ميدونم يه جورايی عاقلانه به نظرم اودم..(تا عاقلانه رو تو چی ببينی)...عاقلانه!..عاقل ..عاقل بودن..عاقل شدن...عاقلانه ديدن..!.خيلی از من دوره؟..ميدونی با اينکه هميشه بهم گفتن ..منگل..خل ديوونه...اما از نظر خودم کلی عاقلم...ميفهمی..اين برميگرده به اينکه عاقلانه رو تو چی ببينی...نه؟!...عاقلانه چيست؟..

(( ما عادت کرده ایم که در عالم همه چیز را با فهم خود بسنجیم
حتی خدا را در قالب عقل خویش بریزیم او نیز ناچار است چنان کند که ما میفهمیم و آنچنان باشد که ما میپسندیم !
عاقلانه چیست ؟
عاقلانه چیزیست که هر کسی به اقتضای سرشت خویش انتخاب میکند
و چه بی عقلی فاحشی ست که ما همهِ ی سرشت ها را مثل هم بپنداریم ...))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

هوس کردم پراکنده بنويسم..از همه چی يه ذره بگم...امروز باز زده به سرم...(مثل اينکه بعد از مدنها درس نخوندن...حسابی بهم فشار امده..بی خيال..بذار خوش باشم تو خيال خامم..)...خوب...اينارو ولش کن..ميدونی...

 ..." من آن خاکستر سردم که در من
شعله ی همه ی عصیان هاست... "

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

خوب داشتم ميگفتم...(حسابی زده به سرم..نه؟!..ديگه جای اميدی نيست..نه؟!...)...ول کن توروخدا بذار...بذار راحت باشم...ميدونی يه جورايی خيلی خوبم...يعنی ..بذار فکر کنم..اممممممممممممممم....يعنی نه اينکه فکر کنی همه چيز روبه راه شده نه...اما من يه جورايی دارم روبه راه ميشم..خلاصهء کلوم  دارم آدم ميشم...ميفهمی؟!...

..((وقتی از خودت خسته ميشی..وقتی..وقتی حوصلهء هيچ کسی رو نداری

وقتی از همه چيز نااميدی..حتی از خدا...

حتی از خدا.

يه لحظه به اين فکر کن که يکی تو حسرت اينکه که يک ثانيه..

جای تو باشه))....

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

همچين نافرم مينويسم؟!...خوشم مياد....آقا هميشه کامل نويشتيم..اين دفعه ..ناقص..چی ميشه مگه...سخت نگير...

از دست عزيزان چه بگويم گله ای نيست

گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نيست ... !

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

مرسی که بازم منو تحمل کردی...نميدونم کی حوصلش مياد اين چرت و پرتارو بخونه...مرسی..برای همه چی!...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

"براي آن كه كمي ، حتي شده كمي زندگي كرد،دو تولد لازم است .

تولد جسم و سپس تولد روح .

هر دو تولد مانند كنده شدن هستند. تولد اول بدن را به اين دنيا ميافكند و تولد دوم روح را ، و تولد دوم روح را به آسمان ميفرستد.

تولد دوم من زماني بود كه تو را ديدم..."

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

*الــــی*

هنوزم پا شکسته!

فردا طبق گفتهء خودم بعد از يه هفته پامو از گچ در ميارم.

kiss kiss

&

bye bye

/ 0 نظر / 9 بازدید