مگو اين آرزو خام است،

مگو روح بشر همواره سرگردان و ناکام است،

اگر اين کهکشان از هم نمی پاشد،

و اگر اين آسمان در هم نمی ريزد،

بيا تا ما؛

فلک را بشکافيم وطرحی نو اندازيم،

به شادی گل برافشانيم و می در ساغر اندازيم.

¤¤¤¤¤¤

ميدونی بهم ميگه تو النازی نيستی که من تصورش ميکردم...چقدر اين حرفش برام گرون تموم شد...نفهميدم ازم چی ميخواست...بهم ميگفت نوشتهات با تو خيلی فرق داره...خواستم توجيهش کنم...خواستم براش دليل بيارم..خواستم بگم کجايی کار ميلنگه...اما اون حتی فرصت حرف زدن به من نداد...حرفشو زدو رفت...من فقط همون جا واستادمو رفتنشو نگاه کردم..اونقدر نگاه کردم که ديگه از ديدم محو شد...رفت بدون اينکه.......

"زمان همچون امواج خروشان دريا درگذر است و همه چيز را ناباورانه به ساحل ميرساند

و آنجاست که من و تو تنها ميمانيم و آنسو چيزی که از ما به جا مانده همين دوستيهاست

محبت ها و لبخندهاست وشايد اين خط ياد آور دوران با هم بودن ها باشد"

الـــی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

بعضی وقتا اونقدر حقيقت برام سخت مياد که از خودم بيزار ميشم...نميخوام خيلی چيزارو باور کنم...ولی چاره ای ندارم...چاره ای جز تسليم...تسليم در برابر سنگين ترين جمله...در برابر سنگين ترين لحظه ها....

"دوستی ماند آبشاريست که آرام می آيد ، اوج ميگيرد ، و فرو ميريزد. "

¤¤¤¤¤¤¤¤¤

من تو زندگيم هميشه يه سری جمله هارو گلچين ميکنمو...باهاشون زندگی ميکنم.. به اونا نگاه ميکنمو انرژی ميگيرم...اينطوری خيلی چيزا برات راحت تر تموم ميشه... سختيها کمرنگتر ميشن برام...توصيه ميکنم توام از اين جمله ها برای خودت پيدا کنی...(اينم چندتا از اون جمله ها)

"در همين لحظه شاد باش فقط به اين دليل که زنده هستی.

هيچ ديواری نميتواند در مقابل ارادهء انسان مقاومت کند.

انسان تنها موجودست که ميخندد."

¤¤¤¤¤¤¤¤

امروز از اون روزايی بود که برات تيکه تيکه نوشتم...نميدونم مفهمی چرا اين طوری مينوسم يا نه فقط ميخونی؟!..نميخوام فقط نوشتهامو بخونی درک کن...حس کن... بفهم تو چه وضعيم...تو تنها کسی که برام موندی...ميدونی با اينکه الان شرايطم خيلی فرق کرده...ولی...با تغيير شرايط مشکلاتمم فرق کردن...هر کی ميرسه سين جينم ميکنه...يکی فشم ميده يکی تشويقم ميکنه...ميدونی متاسفانه من نمتونم ايدهآل زندگيمو پيدا کنم..تا ميام پيدا کنم يکی يه چيزی ميندازه وسط همه چيزمو خراب ميکنه...احساسمو داغون ميکنه...نميدونم تقديرم اينه يا اينا سهل انگاريايه خودمه؟...تا حالا هر چی داشتم ازدست دادم...ديگه نه دوستی برام مونده نه دلی... ديگه نمی خوام اينارو از دست بدم...ميخوام با چنگو دندون از داشته هام مراقبت کنم..ولی جراتشو ندارم...من دخمل قويی هستم از پس اينم بر ميام..مگه نه؟!..

کنارم بمون.....

¤¤¤¤¤¤¤¤

در اين دنيا هيچ کس محرم اسرار کسی نيست

ما تجربه کرديم

در اين دنيا هيچ کس يار کسی نيست

ما تجربه کرديم.

¤¤¤¤

kiss kiss & bye bye

¤¤¤¤

*الی*


/ 0 نظر / 9 بازدید